א. המשל- האריה והעכבר

 
  1  2        3   
4               
5        6       
    7          8 
9  10             
  11    12    13     
14      15         
16               

מאוזן

מאונך

הדפסה התחל מחדש עזרה מחסן מילים סיימתי
"אין להסתכל בקנקן אלא במה שיש בתוכו. העכבר, על אף קטנותו, הצליח להציל את חייו של האריה הגדול והחזק, בתמורה לכך שהאריה חס על חייו." ויקיפדיה@import url(http://admin.milmilim.co.il/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);